Show All PDF Close modal

ความอดทนถึงแม้จะขมขื่น แต่ผลของมันหวานชื่นเสมอ

ชื่อ อาจารย์ฉัตรสุดา กานกายันต์
ตำแหน่ง อาจารย์ คณะกรรมการบริการวิชาการ
อีเมล aomamz_n@hotmail.com ,aommy.nurse@gmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-255462 ต่อ 112

ความเชี่ยวชาญ


  •    การพยาบาลผู้สูงอายุ