ตำรา/หนังสือ

ลำดับ รายการผลงาน
1 คู่มือปฎิบัติการพยาบาล เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1),   อภิญญา เพียรพิจารณ์ (ISBN:-, 2556). ครั้งที่ 4.
2 Delmar's Maternal Infant: Nursing Care Plans,   , . (ISBN:-, 2555). vol 0.
3 หลักและเทคนิค: ปฎิบัติการทางการพยาบาลเด็ก,   ยุพยงค์ ทังสุบุตร (ISBN:-, 2554). ครั้งที่ 3.
4 คู่มือการปฎิบัติการพยาบาล เล่ม 2,   ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์ (ISBN:-, 2555). ครั้งที่ 1.
5 คุ่มือการปฎิบัติการพยาบาล เล่ม 2,   อภิญญา เพียรพิจารณ์ (ISBN:-, 2555). ครั้งที่ 4.
6 การพยาบาล สตรีตั้งครรภ์,   ปภาวดี ทวีสุข (ISBN:-, 2556). ครั้งที่ 1.
7 การประเมินภาวะสุขภาพและการป้องกันปัญหาสุขภาพของทารกแรกเกิด,   รุ้งตวรรณ์ ช้อยจอหอ, ปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์ (ISBN:, 2559). ครั้งที่ 1.
8 Nursing Care During Delivery Stage,   Ekthamasuth, C., Suvithayasiri, K. (ISBN:978-616-11-3489-1, 2560). vol 1.
ค้นหา ตำรา/หนังสือ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี ค.ศ.