คุ่มือการปฎิบัติการพยาบาล เล่ม 2


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   อภิญญา เพียรพิจารณ์
รหัส ISBN ::  -
ครั้งที่ ::  4
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2555
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
นักวิจัยลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
1 Apinya Pianpijarn ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 100.00 N