การประเมินภาวะสุขภาพและการป้องกันปัญหาสุขภาพของทารกแรกเกิด


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   รุ้งตวรรณ์ ช้อยจอหอ, ปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์
รหัส ISBN ::  
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2559
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • 20การพยาบาลทารกแรกเกิด.pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Rungtawan Choijorhor ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 02-3548241(3801) rung3006@yahoo.com,rungtawanchoi@gmail.com,rungtawan.c@bcn.ac.th 70.00 N
    2 Preeyawan Vibulwong ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548250(3406) preeyawana@hotmail.com,preeyawan.v@bcn.ac.th 30.00 N