การพัฒนารูปแบบการจัดการะบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการส่งเสริมความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์เเละความฉลาดทางอารมณ์ของผู้นำนักศึกษา


ชื่อนักวิจัย ::   พิศิษฐ์ พลธนะ, นภดล เลือดนักรบ, ภราดร ยิ่งยวด
ชื่อวารสาร Journal of Health Science , 28, 42-52
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2562
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง,การคิดสร้างสรรค์,ความฉลาดทางอารมณ์
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>15ผอ.พิศิษฐ์ (เพิ่มเติม).pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>ผอ.พิศิษฐ์ (เพิ่มเติม).pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Pisit Poltana นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 100.00 0.00
  2 นภดล เลือดนักรบ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 0.00 0.00
  3 ภราดร ยิ่งยวด นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี จังหวัดนนทบุรี 0.00 0.00