Development of Reusable Hot and Cold Pack Made from Clay
การพัฒนาอุปกรณ์ประคบร้อนและเย็นแบบใช้ซ้ำจากดินเหนียว


ชื่อนักวิจัย ::   จิรวัฒน์ วัฒนปัญญาเวชช์, ชาคริต สัตยารมณ์, ฐานิยา กลิ่นโสภณ, สุดารัตน์ บริสุทธิ์
ชื่อวารสาร Srinagarind Medical Journal , 35(6), 694-699
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2563
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   แผ่นประคบร้อนเรียน,ดินเหนียว,การรักษาด้วยความร้อน,การรักษาด้วยความเย็น
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>17อ.ชาคริต.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>17อ.ชาคริต.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 จิรวัฒน์ วัฒนปัญญาเวชช์ นักวิจัยชื่อแรก N จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - - 0.00 0.00
  2 Chakrit Sattayarom นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 100.00 0.00
  3 ฐานิยา กลิ่นโสภณ นักวิจัยร่วม N จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - - 0.00 0.00
  4 สุดารัตน์ บริสุทธิ์ นักวิจัยร่วม N จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - - 0.00 0.00