โครงการสร้างพยาบาลชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณีวพบ.จักรีรัช กรณีศึกษาที่ 1 อบต.ดอนข่อย /โรงพยาบาลกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ. นครปฐม


ชื่อนักวิจัย ::   รัชนี ครองระวะ, ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  
ชนิดการวิจัย ::  
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงคุณภาพ
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2550
กลุ่มสาขา ::  พยาบาลศาสตร์
สาขา ::  การพยาบาลชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 ไม่ระบุ (ทุนภายนอก) 1,230,000.00 1 ก.ย. 2550 ถึง 30 ก.ย. 2551

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Ratchanee Krongrawa นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ratcha4262@gmail.com 40.00
2 Pirom Lisuwan หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช pirom_kea@yahoo.com 60.00