การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   ดนัย ดุสรักษ์
รหัส ISBN ::  
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2556
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  23 มกราคม พ.ศ. 2556
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • ปก2อัน.pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Danai Dussaruk ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032-344954-6 danaitong@hotmail.com 100.00 N