Human Development Psychology
จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   ลำเจียก กำธร
รหัส ISBN ::  9786161131364
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2559
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • CCF07032560_0008.pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Lamchiek Khumtorn ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(113) lamchiekk@bcnt.ac.th, lgumtorn@gmail.com 100.00 N