การพยาบาลเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุในเด็กและวัยรุ่น


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   เบญจวรรณ ช่วยแก้ว
รหัส ISBN ::  978-616-11-2390-1
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2558
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • CCF2607-2559-4.jpg
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Benjawan Chuaykaew ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(144) benjawanch@bcnt.ac.th, benjawan_pok@hotmail.com 100.00 N