การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อ


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   นันทยา เสนีย์
รหัส ISBN ::  9786161123925
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2558
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • CCF2607-2559-1.jpg
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Nuntaya Sanee ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075226976(119) ple_ple15@hotmail.com 100.00 N