จริยศาสต์กับการพยาบาล


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   ดวงแข รักไทย, นิตยา ชีพประสพ, ปัทมา แคนยุกต์
รหัส ISBN ::  97861611239322
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2558
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • CCF2607-2559-2.jpg
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Duangkhae Rakthai ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(146) duangkhae.r@bcnt.ac.th, pkdrakthai@gmail.com 40.00 N
    2 Nittaya Cheepprasop ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(146) nitayac@bcnt.ac.th, poonit_54@hotmail.com , poonit2011@gmail.com 30.00 N
    3 ปัทมา แคนยุกต์ ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 075-226976(146) ppattama2500@hotmail.co.th 30.00 N