การขับถ่ายปัสสาวะที่ผิดปกติ ผลกระทบจากการขับถ่ายปัสสาวะที่ผิดปกติ การจัดการกับอาการปัสสาวะผิดปกติด้วยตนเอง ภาวะซึมเศร้าและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต


ชื่อนักวิจัย ::   สาดี แฮมิลตัน, ดวงใจ สวัสดี, วรรัตน์ สุขคุ้ม
ชื่อโครงการ/ทุน ::   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2555
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 66,150.00 1 เม.ย. 2556 ถึง 30 ก.ย. 2557

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Sadee Hamilton หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-226976(119) sadesa2001@yahoo.com 80.00
2 Duangjai Sawatdee นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 10.00
3 Worarat Sukkum นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ael.am@hotmail.com 10.00