การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายแบบ"ศิลปะตรัง"


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   สุวิมล มณีโชติ, นฤมล เฉ่งไล่, เพ็ญนภา เพ็ชรเล็ก, ปัทมา แคนยุกต์
รหัส ISBN ::  0
ครั้งที่ ::  
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2557
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
 • ศิลปะตรัง อ.สุวิมล อ.ปัทมา อ.นฤมล อ.เพ็ญนภา.pdf
 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
  1 Suwimon Maneechote ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(119) suwimon.bcnt@gmail.com 40.00 N
  2 Naruemon Chenglai ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(144) naruemonc@bcnt.ac.th, ying16411@gmail.com 20.00 N
  3 Pennapa Petchlek ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(144) Pennapape@bcnt.ac.th, Pennapa91_91@hotmail.com 20.00 N
  4 ปัทมา แคนยุกต์ ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(146) 20.00 N