ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายโดยใช้ฮูล่าฮูป ต่อน้ำหนักตัวและเส้นรอบเอวของเด็กวัยเรียน ที่มีภาวะโภชนาการเกินในเขตอำเภอเมือง จ.ตรัง


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   อัศรีย์ พิชัยรัตน์, เบญจวรรณ ช่วยแก้ว
รหัส ISBN ::  0
ครั้งที่ ::  
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2558
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • ปก (6).pdf
  • oral proceedings.pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Aussaree Pichairat ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(144) aussareepi@bcnt.ac.th, wewee70@yahoo.co.th 80.00 N
    2 Benjawan Chuaykaew ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(144) benjawanch@bcnt.ac.th, benjawan_pok@hotmail.com 20.00 N