การวิจัยทางการพยาบาล


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   โสภิต สุวรรณเวลา, เบญจวรรณ ช่วยแก้ว, สุนทรีภรณ์ ทองไสย, ธิปัตย์ โสตถิวรรณ
รหัส ISBN ::  0
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2553
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  1 กันยายน พ.ศ. 2553
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
นักวิจัยลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
1 Sopit Suwanvala ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ssuwanvela@gmail.com 20.00 N
2 Benjawan Chuaykaew ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง benjawan_pok@hotmail.com 20.00 N
3 Soontareeporn Thongsai ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง j_katesm@hotmail.com 20.00 N
4 ธิปัตย์ โสตถิวรรณ ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเซาท์อีสบางกอก 20.00 N