วิถีชีวิตกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ชุมชนบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   จิราภรณ์ ชูวงศ์, โสภิต สุวรรณเวลา, ลำเจียก กำธร, ฐาปนี อัครสุวรรณกุล
รหัส ISBN ::  0
ครั้งที่ ::  
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2555
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
นักวิจัยลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
1 Jiraporn Choowong ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(119) jirapornc@bcnt.ac.th 40.00 N
2 Sopit Suwanvala ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(256) sopit@bcnt.ac.th, ssuwanvela@gmail.com 20.00 N
3 Lamchiek Khumtorn ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(113) lamchiekk@bcnt.ac.th, lgumtorn@gmail.com 20.00 N
4 ฐาปนี อัครสุวรรณกุล ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-211298(113) 20.00 N