Show All PDF Close modal

ครองตนเป็นคนดี ครองชีวีให้มีคุณค่า ครองงานด้วยศรัทธา รู้ค่าคุณแผ่นดิน

ชื่อ อาจารย์สุวิมล มณีโชติ
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพื้นฐานการพยาบาล การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อีเมล suwimon.bcnt@gmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร 075-211298 ต่อ 119

ประสบการณ์การทำงาน


  • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน


    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

    พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2551


    พยาบาลวิชาชีพ 8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

    พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548


    พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) 8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส

    พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2545


    พยาบาลวิชาชีพ 8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส

    พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2543


    พยาบาลวิชาชีพ 7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส

    พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540


    พยาบาลวิชาชีพ 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส

    พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2539


    วิทยาจารย์ 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส

    พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2537


    วิทยาจารย์ 5 วิทยาลัยพยาบาลนราธิวาส

    พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2535


    วิทยาจารย์ 4 วิทยาลัยพยาบาลนราธิวาส

    พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2529


    วิทยาจารย์ 3 วิทยาลัยพยาบาลนราธิวาส