Show All PDF Close modal

ชีวิตคือการเดินทาง พัฒนาตนเอง ช่วยเหลือสังคม ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด อย่างมีความสุข

ชื่อ อาจารย์นฤมล เฉ่งไล่
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
อีเมล naruemonc@bcnt.ac.th, ying16411@gmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร 075-211298 ต่อ 144

ความเชี่ยวชาญ


 •    การนวดราชสำนักประยุกต์

     การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

     ส่งเสริมสุขอนามัย

     ปัญหาสุขภาพของเด็กในวัยเรียน

     การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ

     การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย