Show All PDF Close modal

ครองตนเป็นคนดี ครองชีวีให้มีคุณค่า ครองงานด้วยศรัทธา รู้ค่าคุณแผ่นดิน

ชื่อ อาจารย์สุวิมล มณีโชติ
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพื้นฐานการพยาบาล การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อีเมล suwimon.bcnt@gmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร 075-211298 ต่อ 119

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน


  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

  พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2551


  พยาบาลวิชาชีพ 8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

  พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548


  พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) 8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส

  พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2545


  พยาบาลวิชาชีพ 8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส

  พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2543


  พยาบาลวิชาชีพ 7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส

  พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540


  พยาบาลวิชาชีพ 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส

  พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2539


  วิทยาจารย์ 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส

  พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2537


  วิทยาจารย์ 5 วิทยาลัยพยาบาลนราธิวาส

  พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2535


  วิทยาจารย์ 4 วิทยาลัยพยาบาลนราธิวาส

  พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2529


  วิทยาจารย์ 3 วิทยาลัยพยาบาลนราธิวาส