Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ชื่อ อาจารย์วรารัตน์ ทิพย์รัตน์
ตำแหน่ง หัวหน้า งานบริการวิชาการ
อีเมล wararatt@bcnt.ac.th, wararat2@windowslive.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร 075-211298 ต่อ 256

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน


  พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

  พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551


  พยาบาลวิชาชีพ 8 (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

  พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549


  พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) 7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

  พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548


  พยาบาลวิชาชีพ 5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

  พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2544


  พยาบาลวิชาชีพ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

  พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2541


  พยาบาลวิชาชีพ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

  พ.ศ. 2540


  พยาบาลวิชาชีพ 4 โรงพยาบาลรัษฏา

  พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2540


  พยาบาลวิชาชีพ 3 โรงพยาบาลรัษฏา

  พ.ศ. 2538


  พยาบาลวิชาชีพ 3

  พ.ศ. 2538


  วิทยาจารย์ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง