Pain Management in Labor Based on the Neuromatrix Theory
การจัดการความปวดในระยะคลอดบนพื้นฐานทฤษฏีใยประสาท


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   แพรวพรรณ แสงทองรุ่งเจริญ, ศรีสุดา งามขำ
ชื่อวารสาร ::  Journal of Nurses Association of Thailand Northern Region
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 หน้า 1-12
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2562
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลมารดาและทารก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   การจัดการความปวด, ระยะคลอด, ทฤษฏีเชื่อมโยงระบบประสาท
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • Abstract_การจัดการความปวด (อ.แพรวพรรณ).pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • Pain Management.PDF
 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
  1 Praewpun Sangtongrongcharoen ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 056-213741(121) praewpun@bcnsprnw.ac.th, praewsang@hotmail.com 80.00 N
  2 Srisuda Ngamkham ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 056213741 nsrisuda05@gmail.com 20.00 N