การชะลอการเกิดข้อเข่าเสื่อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   ฉัตรสุดา กานกายันต์, อภิรดี เจริญนุกูล, วิทยา วาโย
ชื่อวารสาร ::  Ramathibodi Nursing Journal 
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  กรุงเทพ
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 หน้า 1-13
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2563
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  ไม่ระบุ
สาขา ::  ไม่ระบุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  • 03-63.pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Chatsuda Kankayant ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255462(112) aomamz_n@hotmail.com ,aommy.nurse@gmail.com 40.00 N
    2 Apiradee Charoennukul ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255462(118) apiradee-c@hotmail.com 30.00 N
    3 วิทยา วาโย ผู้แต่งร่วม - 30.00 N