แนวคิดการกำกับตนเองในการควบคุมน้ำหนักของสตรีตั้งครรภ์


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   จิณวัตร จันครา, ณัฐรินทร์ สกุลนิธิวัฒน์, วรภรณ์ บุญจีม
ชื่อวารสาร ::  Research and Development Health System Journal 
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  กรุงเทพ
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 หน้า 597-607
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2561
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลสูติศาสตร์
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • บทคัดย่อ-แนวคิดการกำกับตนเองในการควบคุมน้ำหนักของสตรีตั้งครรภ์.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • แนวคิดการกำกับตนเองในการควบคุมน้ำหนักของสตรีตั้งครรภ์.pdf
 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
  1 Chinnawat Chankra ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045255709(108) chinnawat.pang@gmail.com 60.00 N
  2 Nattarin Sakulnitiwat ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045255709(109) fonrinrin39@gmail.com 20.00 N
  3 Woraporn Boonjeem ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045255709 justparadise21@gmail.com 20.00 N