การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดทางการพยาบาล สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางจิต


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   อนงค์ลักษณ์ วงศ์ตรี
รหัส ISBN ::  978-616-11-4143-1
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2562
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
  
คำค้น ::  
 • การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด
 • การพยาบาล
 • ผู้ที่มีปัญหาทางจิต
 • ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • อาร์ตปกการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด.pdf
 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
  1 Anongluk Vongtree ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255462 kwang_1979@yahoo.com 100.00 N