พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิงในโรงเรียนเทศบาลเมืองสระบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   มัณฑนา มณีโชติ, กาญจนาณัฐ ทองเมืองธัญเทพ, ณัฏฐ์นรี คำอุไร, วราภรณ์ จันทร์ส่อง
ชื่อวารสาร Research and Development Health System Journal , 11(3), 460-466
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2561
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลมารดาและทารก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
 • |>19วิจัย วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ อ.มัณฑนา-61.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
  1 Munthana Maneechot นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(129) munthana@bcns.ac.th 70.00
  2 กาญจนาณัฐ ทองเมืองธัญเทพ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 10.00
  3 Natnari Khamaurai นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(129) nutnari@bcns.ac.th 10.00
  4 Waraporn Chansong นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(136) waraporn@bcns.ac.th 10.00