การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST ยกสูง


ชื่อนักวิจัย ::   นิตยา รัชโพธิ์, นิสากร วิบูลชัย, เมรีรักษ์ แข็งแรง, วิภาศิริ นราพงษ์, ชาย ไทยเจริญ
ชื่อวารสาร Research and Development Health System Journal , 11(2), 439-449
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2561
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
 • |>13วิจัย วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ อ.วิภาศิริ-61.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
  1 นิตยา รัชโพธิ์ นักวิจัยชื่อแรก N โรงพยาบาลวาปีปทุม 60.00
  2 นิสากร วิบูลชัย นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 10.00
  3 เมรีรักษ์ แข็งแรง นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลวาปีปทุม 10.00
  4 Wipasiri Naraphong นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(136) wipasiri@bcns.ac.th 100.00
  5 ชาย ไทยเจริญ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 10.00