การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถพยาบาลห้องผ่าตัดในการพยาบาล ผู้ป่วยผ่าตัดน้ำวุ้นตาและจอประสาทตาด้วยการเรียนรู้แบบโค้ช โรงพยาบาลสระบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   วัชรินทร์ ชัยมานะการ, สมบุญ ชัยมานะการ, ประกริต รัชวัตร์, สุรีย์ จินเรือง
ชื่อวารสาร Journal of Nursing Division , 44(2), 92-116
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2560
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
 • |>New8วิจัย วารสารกองการพยาบาล อ.ประกริต-60.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
  1 วัชรินทร์ ชัยมานะการ นักวิจัยชื่อแรก N โรงพยาบาลสระบุรี 25.00
  2 สมบุญ ชัยมานะการ นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลสระบุรี 25.00
  3 Pragrit Rachawat นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(204) pragrit@bcns.ac.th 25.00
  4 Suree Jinruang นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(136) suree@bcns.ac.th 25.00