มาตรการป้องกันโรคจากวิถีชีวิต


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   แซมูแอล อูเมเรเวเนซา, ทัศนีย์ เกริกกุลธร, ศันสนีย์ สีต่างคำ
ชื่อวารสาร ::  Journal of health science research
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 12 ฉบับที่ - หน้า 20-28
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2561
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • 10วิชาการ วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ อ.ทัศนีย์-61.pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 แซมูแอล อูเมเรเวเนซา ผู้แต่งชื่อแรก - 60.00 N
    2 Tassanee Krirkgulthorn ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211949(202) tassanee@bcns.ac.th 30.00 N
    3 Sansanee Seetangkham ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(128) sansanee@bcns.ac.th 10.00 N