การดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   ประกริต รัชวัตร์
รหัส ISBN ::  
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2557
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
   
คำค้น ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
ลิงก์ผลงานวิชาการ ::  -
นักวิจัยลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
1 Pragrit Rachawat ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036211948(2104) prakit_rach@hotmail.com 100.00 N