แนวปฏิบัติที่ดี : การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมภายใต้ครอบครัวเสมือน


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   จิราพร วัฒนศรีสิน
รหัส ISBN ::  978-616-11-2148-8
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2557
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  • แนวปฏิบัติที่ดี.jpg
  • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 
    นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Jiraporn Wattanasrisin ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390-1 drpook47@yahoo.com 100.00 N