การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการสูบฉีดโลหิต


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   จามจุรี แซ่หลู่
รหัส ISBN ::  978-616-11-1425-1
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2556
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  10 มกราคม พ.ศ. 2556
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
นักวิจัยลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
1 Jamjuree Saeloo ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390-1(107) jureepink@yahoo.co.th 100.00 N