วิจัยทางการพยาบาล เล่ม 2


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, ลักษณ์นันท์ เดชบุญ, ชุติมา รักษ์บางแหลม
รหัส ISBN ::  978-616-11-1420-6
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2556
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 
นักวิจัยลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
1 Ratthayanaphit Ratchathawan ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 057-446390-1(104) tpalasuek@yahoo.com 80.00 N
2 Laksanan Dechboon ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช dechboon@hotmail.co.th 10.00 N
3 Chutima Rukbanglaem ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390-1(134) c_rukbanglaem@hotmail.com 10.00 N