วิจัยทางการพยาบาล เล่ม 1


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   รัถยานภิศ พละศึก, ลักษณ์นันท์ เดชบุญ, ชุติมา รักษ์บางแหลม
รหัส ISBN ::  978-616-11-1424-4
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2556
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
นักวิจัยลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
1 RATTHAYANAPHIT PALASUEK ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 057-446390-1(104) tpalasuek@yahoo.com 80.00 N
2 LAKSANAN DECHBOON ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช dechboon@hotmail.co.th 10.00 N
3 CHUTIMA RUKBANGLAEM ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390-1(134) c_rukbanglaem@hotmail.com 10.00 N