Nutritional sciences
โภชนศาสตร์


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   ขจิต บุญประดิษฐ
รหัส ISBN ::  978-616-11-1423-7
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2556
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  • โภชนศาสตร์.jpg
  • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 
    นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Khajit Boonpradit ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390(075-446390 ต่อ 104) backysomjai@hotmail.com 100.00 N