แนวปฏิบัติที่ดี : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการชุมชนนาเคียน ภายใต้ครอบครัวพหุวัฒนธรรม


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   พิมพวรรณ เรืองพุทธ
รหัส ISBN ::  978-616-11-2150-1
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2557
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
  
คำค้น ::  
 • แนวปฏิบัติที่ดี : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการชุมชนนาเคียนภายใต้ครอบครัวพหุวัฒนธรรม
 • ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 
  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
  1 Pimpawan Rueangphut ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390-1(138) ying.pim@hotmail.com 100.00 N