คู่มือปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   จิตฤดี รอดการทุกข์
รหัส ISBN ::  978-616-11-1429-9
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2556
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
  
คำค้น ::  
 • คู่มือปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
 • ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • คู่มือปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์.jpg
 • ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • คู่มือปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์.jpg
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 
  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
  1 Jitrudee Rodkantuk ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช Jphotisiri@hotmail.com 100.00 N