การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย : การเยียวยาด้านจิตวิญญาณ


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   อรุณรัตน์ โยธินวัฒนบำรุง
รหัส ISBN ::  978-616-11-1427-5
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2556
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  20 ธันวาคม พ.ศ. 2556
  
คำค้น ::  
  • การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย : การเยียวยาด้านจิตวิญญาณ
  • ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • การดูแลระยะสุดท้าย.jpg
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Arunrut Yotinwattanabumrung ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช arunrat_yotin@hotmail.com 100.00 N