การป้องกันการเกิดแผลกดทับ


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   บุญธิดา เทือกสุบรรณ
รหัส ISBN ::  978-616-11-1417-6
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2556
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  20 ธันวาคม พ.ศ. 2556
  
คำค้น ::  
  • การป้องกันการเกิดแผลกดทับ
  • ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • Picture 005.jpg
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Boontida Theucksuban ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช boontidat@gmail.com 100.00 N