คู่มือปฏิบัติทักษะการพยาบาล


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   ธมลวรรณ แก้วกระจก
รหัส ISBN ::  978-616-11-1428-2
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2556
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  8 มกราคม พ.ศ. 2556
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • คู่มืปฏิบัติทักษะพยาบาล.jpg
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Thamolwan Kaewkrachok ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 100.00 N