วิจัย

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 Rodkantuk, J. (Project Leader).   Anatomy textbook for students in the health system, Volume 1 . Tuition Fee. 2562.
2 Srimeechai, J. (Project Leader), Saeloo, J..   Applying the nursing process is not as difficult as you think . Tuition Fee. 2562.
3 Kaewkrachok, T. (Project Leader), Kaewsaeng-on, W., Rodkantuk, J..   Caring for breast cancer patients with human heart . Tuition Fee. 2562.
4 Muksing, W. (Project Leader), Tohyusoh, N., Punriddum, J..   Children with gastrointestinal problems: a case study . Tuition Fee. 2562.
5 Noonart, T. (Project Leader), Lahukarn, B..   communication about sex in muscle families . Tuition Fee. 2562.
6 Wachiraphan, A. (Project Leader), Karakhuean, N..   Community Nursing 1 . Tuition Fee. 2562.
7 Moplod, N. (Project Leader), Kanchanaaree, S..   Community nursing process . Tuition Fee. 2562.
8 Punriddum, J. (Project Leader), Muksing, W., Tohyusoh, N., Wanachottrakun, K..   Coping process with stress of nursing student's during nursing pratice on pediatric word in maharat nakhonsithamarat hospital . Tuition Fee. 2562.
9 Hamtanon, P. (Project Leader), Jongkhetkit, W., Jitbantad, W..   Development of integrative reminiscence therapy on depression self-esteem and quality of life for older adults in Nakhon si thammarat . Tuition Fee. 2562.
10 Jantawee, N. (Project Leader), Muentip, Y., Chuaichum, C..   Development of teaching and learning styles using virtual situations to develop the nursing process skills of nursing students boromarajonani college of nursing nakhon si thammarat . Tuition Fee. 2562.
11 Muentip, Y. (Project Leader), Paewchana, W..   Effect of aquatic aerobic profram of elderly person at elderly school, Boromrajonani college of nursing si thammarat . Tuition Fee. 2562.
12 Wiriyasirikul, N. (Project Leader), Muksing, W., Tohyusoh, N..   Effects of a planned teaching program on stress and coping among caregivers of children with cancer and chemotherapy . Tuition Fee. 2562.
13 Jongkhetkit, W. (Project Leader), Samdaengsarn, D., Punriddum, J., Arunjit, S..   Effects of health promotion the health care behaviors and workplace support behaviors Boromarajonani college of nursing Nakhon si thammarat . Tuition Fee. 2562.
14 Muksing, W. (Project Leader), Tohyusoh, N., Punriddum, J..   Effects of instructional programs on knowledge and attitudes on prevention drowning of school children . Tuition Fee. 2562.
15 Arunjit, S. (Project Leader), Jongkhetkit, W., Kaewsaeng-on, W..   Factors affecting to breast cancer-preventive in nursing student boromrajonani college of nursing Nakhon Si Thammarat . Tuition Fee. 2562.
16 Krungkaew, W. (Project Leader).   Holistic nursing in intensive care: the use of special medical tools and complications surveillance . Tuition Fee. 2562.
17 Rueangphut, P. (Project Leader).   How to clean the abdomen of the abdomen, not to be infected . Tuition Fee. 2562.
18 Ratchathawan, R. (Project Leader).   Integrated elderly care . Tuition Fee. 2562.
19 Songlead, D. (Project Leader).   Leadership of nurses in the 21st century . Tuition Fee. 2562.
20 Buddum, M. (Project Leader), Suwanpakdee, W..   maternal role attainment in adolescent mothers from public health volunteer . Tuition Fee. 2562.
21 Kaewsaeng-on, W. (Project Leader), สมฤดั อรุณติตร.   Modern Nursing care for patients with liver cancer . Tuition Fee. 2562.
22 Hamtanon, P. (Project Leader), Muentip, Y..   motives and impact of volunteering in elderly . Tuition Fee. 2562.
23 Kaewkrachok, T. (Project Leader), Pormkaew, P., Jongkhetkit, W., Samdaengsarn, D., Jitbantad, W..   Nursing Skill Handbook, Volume 2, Chapter 13-24 . Tuition Fee. 2562.
24 Kaewkrachok, T. (Project Leader), Pormkaew, P., Jongkhetkit, W., Samdaengsarn, D., Jitbantad, W..   Nursing Skills Practice Guide, Volume 1, Chapter 1 - 12 . Tuition Fee. 2562.
25 Muentip, Y. (Project Leader).   Perceived benefits of aquatic exercise program in elderly person ' elderly schol boromrajonani college of nursing nakhon si thammarat . Tuition Fee. 2562.
26 Chuaykarn, U. (Project Leader), Witwattanangoon, A., Chuaichum, C..   Predictive factors for adaptation among caregivers of traumatic brain injury patients . Tuition Fee. 2562.
27 Ratchathawan, R. (Project Leader).   Public participation in health development . Tuition Fee. 2562.
28 Witwattanangoon, A. (Project Leader), Chuaykarn, U., Yotinwattanabumrung, A..   Relationships between knowledge be life attitude and experience regarding pain management in post operative patient of undergraduate nursing student . Tuition Fee. 2562.
29 Chuaichum, C. (Project Leader), Yotinwattanabumrung, A., Witwattanangoon, A..   Stress and coping of second year student in clinical practice in adult nursing practicum 1 . Tuition Fee. 2562.
30 Hamtanon, P. (Project Leader).   teaching and health conseling . Tuition Fee. 2562.
31 Saeloo, J. (Project Leader), Kaewkrachok, T., Jongkhetkit, W., Jitbantad, W..   The developement of reflective thinking application for enchancing humanistic care skills of 2nd year nursing student borommarajonani nursing college nakhon si thammarat . Tuition Fee. 2562.
32 Dissara, W. (Project Leader), Junwin, B., Yok-in, J..   The development of a participation model for health promotion of the student in Baan klong din school Na khian distric Muang Nakon si thammarat province . Tuition Fee. 2562.
33 Saeloo, J. (Project Leader), นันท์นภัส สารมาศ.   The development of a program to promote awareness for the application of the threefold training in students lifestyle for generation Z students . Tuition Fee. 2562.
34 Jongkhetkit, W. (Project Leader), Yotinwattanabumrung, A., Rukbanglaem, C..   The development of computer assisted instruction on basic electrocardiogram for nursing student in boromarajonani college of nursing nakhon si thammarat . Tuition Fee. 2562.
35 Saeloo, J. (Project Leader), สมฤดี อรุณจิตร.   the development of innovative symptoms management application for aging to encourage the knowledge of symptoms management . Tuition Fee. 2562.
36 Yotinwattanabumrung, A. (Project Leader), Chuaichum, C..   The development of instructional model of skill cardiopulmonary life support by coaching technique for learning achievement of nursing students . Tuition Fee. 2562.
37 Dissara, W. (Project Leader), Moplod, N., Chiaprasert, S..   The development of nutritional promotion program on hematocrit level in anemia primary school students maung distric nakhon si thamarat province . Tuition Fee. 2562.
38 Lahukarn, B. (Project Leader), Malasri, N., Noonart, T., Rattaya, M..   The Effect of Empowerment and Husband Support Program on Breastfeeding Behavior and Success of breastfeeding among Adolescent Pregnant women . Tuition Fee. 2562.
39 Rueangphut, P. (Project Leader), Dissara, W..   The effect of isotonic exercise program to health status of health volunteers in community . Tuition Fee. 2562.
40 Jantawee, N. (Project Leader), Krungkaew, W., Dissara, W..   The effect of lsotonic exercise on the health status of obesity elderly in community . Tuition Fee. 2562.
41 Yotinwattanabumrung, A. (Project Leader), Chuaichum, C., Rukbanglaem, C., Krungkaew, W., Jantawee, N., Chuaykarn, U., นันท์นภัส สารมาศ.   The effect of preparedness using real - life situations on knowledge and data analysis ability of students . Tuition Fee. 2562.
42 Kaewsaeng-on, W. (Project Leader), Hamtanon, P..   The Effect of self-management and family participation enhancing program on prevention of fall among elderly with chronic deisease . Tuition Fee. 2562.
43 Saeloo, J. (Project Leader).   The health promoting behavior of well elderly people living alone in Nakhon Si Thammarat province . Tuition Fee. 2562.
44 Thanormchayathawat, B. (Project Leader), Ratchathawan, R., Wiriyasirikul, N..   The potential of learning skill in 21 st century of nursing student at boromarajonani college of nursing nakhon si thammarat . Tuition Fee. 2562.
45 Jongkhetkit, W. (Project Leader), Thanormchayathawat, B., Songlead, D..   The process of strengthening the community network In promoting the elderly By using the concept of care management . Tuition Fee. 2562.
46 Kaewsaeng-on, W. (Project Leader), Tohyusoh, N..   The relationship between leisure time behavior and academic achievement and happiness of Boromarajonani College of Nursing students . Tuition Fee. 2562.
47 Jongkhetkit, W. (Project Leader), Samdaengsarn, D., Pormkaew, P..   The skills needed for bedside patients . Tuition Fee. 2562.
48 Thanormchayathawat, B. (Project Leader), Ratchathawan, R., Wiriyasirikul, N..   Potential of learning skills of the 21st century of Boromarajonani College of Nursing Nakhon Si Thammarat . Tuition Fee. 2561.
49 Kaewsaeng-on, W. (Project Leader), Saeloo, J..   The development of a virtual simulation program in an online media format to promote knowledge in nursing patients with lung disease. Chronic obstructions that have exacerbations . Tuition Fee. 2561.
50 Ratchathawan, R..   The situation analysis of routine to research (R2R) research among the 11 th and 12th regiona health . Health Systems Research Institute. 2561.
51 Ratchathawan, R. (Project Leader), Thanormchayathawat, B., Moplod, N., Rodkantuk, J..   A Participation Creating the Community Awareness Process for The Elderly Caring System . Tuition Fee. 2560.
52 Junwin, B. (Project Leader), Songlead, D..   A Participatory Process Of Prevention and Control in Dengue Hemorrhagic Fever of Village Health Volunteer . Tuition Fee. 2560.
53 Jitbantad, W. (Project Leader), Rueangphut, P., สุพัตรา สหายรักษ์, วัฒนา วาระเพียง.   Capacity Building of Communication Volunteers to be Case Manager of Community Dwelling Elderly with Disabilities . Health Systems Research Institute. 2560.
54 Thanormchayathawat, B. (Project Leader), Ratchathawan, R., Moplod, N., Songlead, D., Karakhuean, N., Kanchanaaree, S., Wachiraphan, A..   Care Management . Tuition Fee. 2560.
55 Noonart, T. (Project Leader).   Communication about Sex in Muslim Families . Tuition Fee. 2560.
56 Kaewkrachok, T. (Project Leader), Ratchathawan, R., Paewchana, W..   Community Empowerment in Relieving Stroke Elderly People with Swallowing Problems . Tuition Fee. 2560.
57 Songlead, D. (Project Leader), Norasing, N., Junyaem, U..   Determinants of Mental Health among and Self-care Behavior in mental Health of Elderly at Maidaeng in Tarua Subdistrict, Muang Nakhon Si Thammarat . Tuition Fee. 2560.
58 Songlead, D. (Project Leader), Norasing, N., Ratchathawan, R..   Development of Caregiver Competency in Caring for Psycho-social Problems of Stroke Patients at Home . Tuition Fee. 2560.
59 Krungkaew, W. (Project Leader).   Development of an instructional model for analytical thinking skill among student nurse in electrocardiogram . Tuition Fee. 2560.
60 Songlead, D. (Project Leader), Norasing, N., Ratchathawan, R..   Development of the Capacity of Public Health Volunteers to Cope with Psycho-social Problems of Stroke Patients at Home . Tuition Fee. 2560.
61 Thanormchayathawat, B. (Project Leader), Ratchathawan, R., Songlead, D..   Development of The Caring Model for Elderly People in Health Promoting Hospital, Tambon Ban Mueanghua-Thalae, Muang Nakhon Si Thammarat . Tuition Fee. 2560.
62 Songlead, D. (Project Leader), Thanormchayathawat, B., Kaewkrachok, T..   Development of the Caring Model for the Elderly People in Health Promoting Hospital, Tambon Na Phup, Muang Nakhon Si Thammarat . Tuition Fee. 2560.
63 Thanormchayathawat, B. (Project Leader), Ratchathawan, R., Songlead, D..   Development of the potential of elderly care giver to strengthen the long-term care system for the elderly, Tambon Tharuea, Ampher Muang, Nakhon Si Thammarat . Tuition Fee. 2560.
64 Suwanpakdee, W. (Project Leader), Lahukarn, B., Buddum, M..   Effect of a Self-efficacy Enhancement Program on Blood glucose level Among Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus . Tuition Fee. 2560.
65 Jongkhetkit, W. (Project Leader), Ratchathawan, R., Kaewkrachok, T., Samdaengsarn, D..   Effect of creating a community of practitioners in writing research articles and scholarly articles for publication . Tuition Fee. 2560.
66 Noonart, T. (Project Leader), Ritmontree, O..   Effect of Self-Efficacy Enhancement Program on Dietary Behavior and Exercise Behavior Among Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus . Tuition Fee. 2560.
67 Chuaichum, C. (Project Leader), Yotinwattanabumrung, A..   Effectiveness of Instructional model with Jigsaw Technique in the Topic of Nursing Care for Persons with Health Problem in Nuerological System in nursing Students . Tuition Fee. 2560.
68 Krungkaew, W. (Project Leader), Rukbanglaem, C..   Effects of a Self-management Supporting Program on Self- management Behaviors and Blood Pressure among Elders with Hypertension . Tuition Fee. 2560.
69 Kaewkrachok, T. (Project Leader).   Knowledge and Attitudes of Nursing Students toward Elderly Care . Tuition Fee. 2560.
70 Ratchathawan, R. (Project Leader), Kaewkrachok, T..   Long Term Outcome of the Recovery for Head Injury Patient . Tuition Fee. 2560.
71 Kaewkrachok, T. (Project Leader), Ratchathawan, R..   Medical Adherence and Seeking for Complementary Care of Older Persons with Hypertension . Tuition Fee. 2560.
72 Songlead, D. (Project Leader), Norasing, N., Junyaem, U., Kaewkrachok, T..   Mental Health Status and Self-Care Behavior in Mental Health of The Elderly in Nakhon Si Thammarat . Tuition Fee. 2560.
73 Buddum, M. (Project Leader), Suwanpakdee, W., Lahukarn, B., Noonart, T..   Program caring pregnant Adolescence on Maternal Role Attainment . Tuition Fee. 2560.
74 Noonart, T. (Project Leader), Buddum, M., Suwanpakdee, W., Dulyakasem, U..   Program to partner participation in caring pregnant Adolescence on Father Role Attainment . Tuition Fee. 2560.
75 Jongkhetkit, W. (Project Leader), Pormkaew, P., Samdaengsarn, D..   Quality of Life and quality of life guidelines for cancer patients . Tuition Fee. 2560.
76 Kaewkrachok, T. (Project Leader), Srimeechai, J., Paewchana, W., Kaewsaeng-on, W..   Rehabilitation of the Elderly with Mobility Problems . Tuition Fee. 2560.
77 Kaewkrachok, T. (Project Leader).   Relationship of Image Satisfaction Knowledge and Attitudes Towards Drugs and Weight Loss Products for Drug Selection and Weight Loss Among Nursing Students Boromarajonani College of Nursing Nakhon Si Thammarat Academic Year 2556 . Tuition Fee. 2560.
78 Ratchathawan, R. (Project Leader), ไกรวุฒิ ก๊วนหิ้น, Thanormchayathawat, B., Songlead, D., Muentip, Y., เบญจวรรณ มากนวล, วันวิสา เสถียรพันธ์.   Research and Development for Creating and Integrating Model for the Elderly Care Management, Health Region 11 . Public & Government Service 11th. 2560.
79 Hamtanon, P. (Project Leader), Punriddum, J., Rodkantuk, J., Jongkhetkit, W..   The Development of Group Counseling Programme of Life skills Enhancement for Ability to Coping in Freshy Nursing Student Academic year,2018 . Tuition Fee. 2560.
80 Kaewsaeng-on, W. (Project Leader), Saeloo, J., Rodkantuk, J..   The Development of Simulation base Learning Model for Enhancing Anlytical Thinking of 3rd Year Nursing Students, Borommarajonnani Nakhon Si Thammarat . Tuition Fee. 2560.
81 Noonart, T. (Project Leader), Buddum, M..   The Effect of Education and Progressive Muscle Relaxation Program On Stress Among Pregnancy Woman With Labor . Tuition Fee. 2560.
82 Lahukarn, B. (Project Leader), Suwanpakdee, W., Buddum, M..   The Effect of Empowerment and Husband support Program on Breastfeeding Behavior among Adolescent Pregnant Woman . Tuition Fee. 2560.
83 Boonpradit, K. (Project Leader), Noonart, T..   The Model Development of Prevention and Solution in Premature Pregnancy of Teenagers in Nakhon Si Thammarat Province . Tuition Fee. 2560.
84 Songlead, D. (Project Leader), Ratchathawan, R., Ritmontree, O..   The Needs of Training and Development for Among Health Science at 11th Public Health Science . Tuition Fee. 2560.
85 ปรียนุช ชัยกองเกียรติ (Project Leader), Ratchathawan, R., อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา, มาริสา สุวรรณราช, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, Kantabanlang, Y., โสถิต สุวรรณเวลา, สิรินภร ศุกรวรรณ.   The Situation Analysis of R2R Research at 11th and 12th Regional Health Level . เงินอุดหนุน กระทรวงสาธารณสุข. 2560.
86 Yok-in, J. (Project Leader), Kaewkrachok, T..   The Situation of the Elderly in Ban Mai Daeng Health Promoting Hospital Responsible Area, Mueang District Nakhon Si Thammarat . Tuition Fee. 2560.
87 ผศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, ดร.กุสุมา ใจสบาย, ดร.อโนทัย ประสาน, อ.วีณา ธิติประเสริฐ, ดร.สุชีพ เณรานนท์, นายอมร วงศ์วรรณ, นางอรุณี เปาะทองคำ.   การประเมินการสร้างพลังร่วมในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยของสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก : ความสำเร็จ คุณภาพ และ ความยั่งยืนของโครงการ . สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2560.
88 รัถยานภิศ รัชตะวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย), เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, ธมลวรรณ แก้วกระจก, ดลปภัฎ ทรงเลิศ, นงรัตน์ โมปลอด.   การพัฒนาประชาคมชุมชนสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
89 เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัถยานภิศ รัชตะวรรณ.   คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
90 ขจิต บุญประดิษฐ (หัวหน้าโครงการวิจัย), มลิวัลย์ บุตรดำ.   ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร: กรณีศึกษาจังหวัด นครศรีธรรมราช . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2560.
91 Noonart, T. (Project Leader), Dulyakasem, U..   Communication about Sex In Muslin Families in Nakhon si thammarat . BCN Nakhon. 2559.
92 Ratchathawan, R. (Project Leader), Kaewkrachok, T..   Creation and Development of Nation and International Research Network . Tuition Fee. 2559.
93 Dulyakasem, U. (Project Leader), Hamtanon, P..   Factors Affecting English Achievement of Nursing Students at Boromrajonani College of Nursing, Nakhon Si Thammarat . Tuition Fee. 2559.
94 Thanormchayathawat, B. (Project Leader), Ratchathawan, R..   Quality of Life in Patient with Breast Cancer Receiving Chemotherapy . Tuition Fee. 2559.
95 Rodkaew, P. (Project Leader), ลมัย แสงเพ็ง, จตุพร เพิ่มพรสกุล.   The Effectiveness of the innovation "making nipple " for successfully of Breastfeeding in short nipple Mother . BCN Nakhon. 2559.
96 Noonart, T. (Project Leader), อรยา สุขนิตย์, ปานดี คงสมบัติ, สุนสิทธิ์ ศักดา.   Weaving Wisdom Knowledge Management System of the Elderly People in Upper Southern Region . สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2559.
97 นงรัตน์ โมปลอด (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนารูปแบบชมรมผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2559.
98 วรัญญา จิตรบรรทัด (หัวหน้าโครงการวิจัย), พิมพวรรณ เรืองพุทธ, สุพัฒรา สหายรักษ์, วัฒนา วาระเพียง.   การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอย่างมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ . สถาบันพระบรมราชชนก. 2559.
99 Buddum, M. (Project Leader), Tanttanokit, J., Suwanpakdee, W..   ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของสามีในการดูแลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นต่อความสำเร็จของการเป็นบิดาและมารดา . Praboromarajchanok Institue. 2559.
100 นรานุช ขะระเขื่อน (หัวหน้าโครงการวิจัย), เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, อารยา วชิรพันธ์.   วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุมุสลิมที่มีอายุยืนยง . สถาบันพระบรมราชชนก. 2559.
101 Hamtanon, P. (Project Leader), Norasing, N., Hemtanon, S..   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมุมมองเชิงบวกต่อการดูแลผูู้ป่วยจิตเภทของผู้ดูแลในครอบครัว . Praboromarajchanok Institue. 2558.
102 Dulyakasem, U. (Project Leader).   การพัฒนาการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย (Didactic Strategies) เพื่อเสริมสร้างสมรถถนะอาจารย์ในศตวรรษที่ 21 . Praboromarajchanok Institue. 2558.
103 Wiriyasirikul, N. (Project Leader), Wanachottrakun, K..   ภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียน . BCN Nakhon. 2558.
104 Hamtanon, P. (Project Leader), Moungsathong, M., Wattanasrisin, J..   การศึกษาวิจัยวิถีชีวิตของผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 80 ปี : กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช . Praboromarajchanok Institue. 2558.
105 Hamtanon, P. (Project Leader), Wanachottrakun, K..   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน . BCN Nakhon. 2558.
106 Jitbantad, W. (Project Leader), Ratchathawan, R..   Drug use behaviors among chronic patient in the community of Nakean Sub-district, Muang district, Nakhon si thammarat Province . BCN Nakhon. 2558.
107 Moplod, N. (Project Leader), Wachiraphan, A., Pumisawat, A..   Effects of Self-care Promotion by Peer Group Model for the Elderly . BCN Nakhon. 2558.
108 Wiriyasirikul, N. (Project Leader), Wanachottrakun, K..   Health status and health-promoting behaviors in school-age children . BCN Nakhon. 2558.
109 Muentip, Y. (Project Leader), Krungkaew, W., Yotinwattanabumrung, A., Jongkhetkit, W..   Impact of Occupational and health behavior of adulthood in Tumbon Napru Amphur Praphom, Nakhon Si Thammarat . BCN Nakhon. 2558.
110 Muentip, Y. (Project Leader), Jitbantad, W..   Relationship Between Basic Factors and Health behavior of elderly In Tumbon Napru, Amphur Praphom, Nakhonsithammarat . BCN Nakhon. 2558.
111 Rueangphut, P. (Project Leader), Chuaichum, C..   Role and Preparedness of Health Public Organization Support to Elderly care . BCN Nakhon. 2558.
112 Saeloo, J. (Project Leader).   The Development of Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Manuals to Evaluated Nursing Practice Competencies of Nursing Students at The Southern Borommarajonnani Nursing College Network . BCN Nakhon. 2558.
113 Tanttanokit, J. (Project Leader), Dulyakasem, U., Lahukarn, B..   The Effects of Delivery Training Program for Pregnant Woman on Knowledge, Fear, Anxiety, Self-Efficacy and Birth Experience of Pregnant Woman . BCN Nakhon. 2558.
114 Junyaem, U. (Project Leader), Hamtanon, P., Samdaengsarn, D..   Youth Health - Risk Behavior in Nakhon Si Thammarat Province . Praboromarajchanok Institue. 2558.
115 วันดี แก้วแสงอ่อน (หัวหน้าโครงการวิจัย), พิมพวรรณ เรืองพุทธ.   การจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
116 มลิวัลย์ บุตรดำ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จตุพร ตันตะโนกิจ.   การพัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วมของสามีในการดูแลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นต่อความสำเร็จของการเป็นบิดามารดา . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
117 รัถยานภิศ รัชตะวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
118 ภาวดี เหมทานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, อาทิตย์ ภูมิสวัสดิ์, สุทัศน์ เหมทานนท์.   การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกรงในชีวิตนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาลเครื่อข่ายภาคใต้ สถาบันพระบรมราชชนก . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
119 จิตฤดี รอดการทุกข์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จันทิมา ช่วยชุม.   การศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยเบาหวานและชมรมผู้สูงอายุในการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ในระดับชุมชน . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
120 ธมลวรรณ แก้วกระจก (หัวหน้าโครงการวิจัย), ภาวดี เหมทานนท์.   การศึกษาวัฒนธรรมและบรรยากาศในองค์กรที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี นครศรีธรรมราช . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
121 วรัญญา จิตรบรรทัด (หัวหน้าโครงการวิจัย), ภคมล ทรงเลิศ, จรรยา ศรีมีชัย.   ความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชนในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
122 วรัญญา จิตรบรรทัด (หัวหน้าโครงการวิจัย), ธมลวรรณ แก้วกระจก.   ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุของสมาชิกในครอบครัว และอาสาสมัคร สาธารณสุข . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
123 นภาวรรณ วิริยะศิริกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิชชุตา มัคสิงห์, นอลีสา โต๊ะยุโส๊ะ.   ประสบการณ์เกี่ยวกับอาการไม่พึ่งประสงค์และการจัดการอาการในเด็กโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด . สถาบันพระบรมราชชนก. 2558.
124 จิตฤดี รอดการทุกข์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นิสากร จันทวี.   ศักยภาพของชุมชนกับการเตรียมสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานการอออกกำลังกายในชุมชนพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2558.
125 Ratchathawan, R. (Project Leader), Theucksuban, B., Samdaengsarn, D..   การพัฒนาสมรรถนะการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติแก่นักวิจัย . BCN Nakhon. 2557.
126 Rodkantuk, J. (Project Leader), Chuaichum, C..   การศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยเบาหวานและชมรมผู้สูงอายุในการเฝ้าระวัง และดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานในระดับชุมชน . BCN Nakhon. 2557.
127 Moungsathong, M. (Project Leader), Rukbanglaem, C., Wanachottrakun, K., Wiriyasirikul, N..   ประสบการณ์การดูแลตนเองภายใต้วัฒนธรรมเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง . BCN Nakhon. 2557.
128 Kaewsaeng-on, W. (Project Leader), ยุพาวดี ขันทบัลลัง.   ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการจำลองสถานการณ์ที่มีความเสมือนจริงสูง . BCN Nakhon. 2557.
129 Boonpradit, K. (Project Leader), ทัศณีย์ เจียมสวัสดิ์.   การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : การมีส่วนร่วมของโรงเรียนในชุมชน . BCN Nakhon. 2557.
130 Muentip, Y. (Project Leader).   "Factors Related between Health Literacy and Health behaviors of Elderly in Salamechai community, Nimueng subdistrict, Mueng district, Nakhon Si Thammarat province" . BCN Nakhon. 2557.
131 Ratchathawan, R. (Project Leader).   A Development of Research' Competencies and Network Creation . BCN Nakhon. 2557.
132 Dulyakasem, U. (Project Leader).   Active Learning Strategies toward Learning Outcomes Based on Thai Qualifications Framework Level: The Nursing Students’ Perspectives . BCN Nakhon. 2557.
133 Yotinwattanabumrung, A. (Project Leader), Muentip, Y., Dechboon, L., Rukbanglaem, C..   Associated Factors Self-efficacy and Complication Pervention Behaviors Among Persons with Diabetes Mellitus in Nakhon sri Thammarat . BCN Nakhon. 2557.
134 Moplod, N. (Project Leader), Wachiraphan, A., Pumisawat, A..   Community involvement in elderly care in salamechi community maung district,Nakhon Sri Thammarat Province . BCN Nakhon. 2557.
135 Jitbantad, W. (Project Leader).   Drug use behaviors among chronic patient in the community of Nakean sub-diatrict,Nakhon si thammarat province . BCN Nakhon. 2557.
136 Piankaew, A. (Project Leader), จิฑาภรณ์ ยกอิ้น.   Factors Affecting to Perceptive About Sexual and Pregnancy of Students in Seconday School, Muang District Nakhonsri Thammarat . Tuition Fee. 2557.
137 Muksing, W. (Project Leader).   Factors Influencing the health behavior among school children in the municipality Nakhonsithammarat city . BCN Nakhon. 2557.
138 Kaewkrachok, T. (Project Leader), Samdaengsarn, D., Jantawee, N..   Format for the rehabilitation of the disabled in motion in stroke patients at home. By families and communities in Naikhan . Tuition Fee. 2557.
139 Kanchanaaree, S. (Project Leader), Moplod, N., Karakhuean, N..   Health Promoting Behaviors of the Elderly in Salamechi community maung district,Nakhon Sti Thammarat Province . BCN Nakhon. 2557.
140 Wiriyasirikul, N. (Project Leader), Wanachottrakun, K..   Health Status and Health-Promoting Behaviors of Nursing Students: Boromarajonani College of Nursing Nakhon Si Thammarat . BCN Nakhon. 2557.
141 Saeloo, J. (Project Leader).   Last Hours of Life Care Experience of Care Giver . BCN Nakhon. 2557.
142 Tanttanokit, J., Suwanpakdee, W..   Participation Community Leader Model on Maternal Role Attainment in Adolescent Mothers . BCN Nakhon. 2557.
143 Norasing, N. (Project Leader), Hamtanon, P., Junyaem, U., Hemtanon, S., Songlead, D..   Problem and Adjustment of Caregiver in Caring for Psychiatric Patients at Home . BCN Nakhon. 2557.
144 Hamtanon, P. (Project Leader), Norasing, N., Hemtanon, S., Songlead, D., Junyaem, U., จีรภา แก้วเขียว.   Socail and Self-care Skills Traning for Relapse Pervention in Chronic Schizophrenia Patient . BCN Nakhon. 2557.
145 Rueangphut, P. (Project Leader), Kaewsaeng-on, W., Chuaichum, C..   The Community Participation Self-Care in Dependence Chronic Disease . BCN Nakhon. 2557.
146 Paewchana, W. (Project Leader), Ratchathawan, R., Thanormchayathawat, B., Songlead, D..   The Model Development in Solcing Communication Problem of Stroke Rehabilitation by the Parties to The Health Sector . BCN Nakhon. 2557.
147 Hamtanon, P. (Project Leader).   ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฟันฝ่าอุปสรรค์ การรับรู้ความสามารถแห่งตนและความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2556.
148 Kaewsaeng-on, W. (Project Leader), Rueangphut, P..   การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช . BCN Nakhon. 2556.
149 Rueangphut, P. (Project Leader), Jitbantad, W..   Education level of knowledge of health volunteers in caring for disabled . BCN Nakhon. 2556.
150 Jitbantad, W. (Project Leader).   Factors associated with contraceptive method choice of Muslim women . BCN Nakhon. 2556.
151 Ratchathawan, R. (Project Leader).   Factors associated with the risk of depression in the elderly . BCN Nakhon. 2556.
152 Muentip, Y. (Project Leader), Muksing, W., Moungsathong, M., Buddum, M..   Following research the role of volunterrs in the traing course : the health of the elderly in the commary , To care for the elderly in the community Nakhonsithammart Province . BCN Nakhon. 2556.
153 Thanormchayathawat, B. (Project Leader).   internal Educational Quality Assurance Development Process implement in Boromarajanani College of Nursing , Nakhon Si Thammarat . BCN Nakhon. 2556.
154 Ratchathawan, R., Dechboon, L., Pintubtim, K..   Particitatory of the Families and Community  for Elderly  Care . BCN Nakhon. 2556.
155 Jitbantad, W. (Project Leader), Wattanasrisin, J., Rueangphut, P..   Patterns of care for Disability with multicultural families . BCN Nakhon. 2556.
156 Muentip, Y. (Project Leader), Krungkaew, W..   Relationship Between Basic Factors and Health behavior of elderly in Tumbon Napur , Amphur Praphom , Nakhonsithammart . BCN Nakhon. 2556.
157 Jitbantad, W., Ratchathawan, R., สุพัฒตรา สหายรักษ์.   Results of Behaviors Modification and Drug Administration During Ramadan in Thai Muslim Patients with Diabetes Type 2 . BCN Nakhon. 2556.
158 Norasing, N. (Project Leader), Wattanasrisin, J., Hemtanon, S., Tanttanokit, J., Junyaem, U..   Students developed under virtual hosts . BCN Nakhon. 2556.
159 Rueangphut, P., Kaewsaeng-on, W..   The Preparedness of Tambon Health Promoting Hospital for Elderly Care Supporting . BCN Nakhon. 2556.
160 Paewchana, W. (Project Leader).   The quality of the nursing graduates of academic year 2011 produced by Thailand Qualification Framework for Higher Education (TQF) Boromarjonani College Nursing Nakhon Si Thammarat . Tuition Fee. 2556.
161 Boonpradit, K., Buddum, M., Suwanpakdee, W..   The relationship between a person, Knowledge,Value of middle-adolescent about sexual  intercourse Municipality, Nakhon Si Thammarat . BCN Nakhon. 2556.
162 วรรณภา ประทุมโทน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การศึกษาผลกระทบการปลูกข้าวอินทรีย์กับข้าวเคมีของเกษตรกร ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ. พิษณุโลก . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2556.
163 วรรณภา ประทุมโทน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของผู้สูงอายุ ต.บ้านคลอง อ. เมือง จ. พิษณุโลก . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2556.
164 วรรณภา ประทุมโทน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   สถานะสุขภาพและรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช . ไม่ระบุ (ทุนภายใน). 2556.
165 Ratchathawan, R. (Project Leader).   A Development of Nursing Graduate Attribution’s Key Performance Indicators in Ministry of Public Health . ตนเอง. 2555.
166 Boonpradit, K. (Project Leader).   Care of pregnant women infected with HIV . BCN Nakhon. 2555.
167 Saeloo, J. (Project Leader).   Development and Evaluation of a Self-Healing Nursing Model Using Buddhist Meditation to Treat Hypertension . สภาการพยาบาล. 2555.
168 Norasing, N. (Project Leader), Wattanasrisin, J., Hemtanon, S., Kanchana, J..   Experiences of Teachers, Supportive Staff and Students in a Simulated Family Model . BCN Nakhon. 2555.
169 Hemtanon, S. (Project Leader), Hamtanon, P..   Psychiatric disorders, and people's attitudes towards psychiatric patients . BCN Nakhon. 2555.
170 Ratchathawan, R. (Project Leader).   Social and Health Status of Older People in Ban Maei-Dang Nakhon Si Thammarat, Thailand . BCN Nakhon. 2555.
171 Chanudom, B. (Project Leader).   The existing PSU . BCN Nakhon. 2555.
172 Jitbantad, W. (Project Leader), Kanchana, J., Rueangphut, P..   THE NAKEAN’S MULTI-CULTURAL FAMILY MODEL . สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2555.
173 Rodkaew, P. (Project Leader).   The Stimulation Effect : Breastfeeding Mothers with Poor Lactation (Milk Flow) in Postpartum . Tuition Fee. 2555.
174 วรรณภา ประทุมโทน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล . เงินอุดหนุน กระทรวงสาธารณสุข. 2553.
175 วรรณภา ประทุมโทน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   สถานการณ์การมีส่วนร่วมของภาคีชุมชนบ้านไร่ในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2553.
ค้นหา วิจัย
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี ค.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ