Show All PDF Close modal

ตั้งใจ ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด

ชื่อ อาจารย์จิฑาภรณ์ ยกอิ่น
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
อีเมล jithaphon@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0 7544 6391 ต่อ 823

ประสบการณ์การทำงาน


  • พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน


    พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

    พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558


    บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก