Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ชื่อ นางสาวนิรมล ยังอุปการ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติ กลุ่มงานวิชาการ
อีเมล
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 816

ประสบการณ์การทำงาน


  • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน


    พนักงานบริการเอกสารทั่วไป