Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ชื่อ อาจารย์ดลปภัฎ ทรงเลิศ
ตำแหน่ง หัวหน้า กลุ่มบริการวิชาการ
อีเมล pakamon2518@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 947

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน


  พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการสอน)
  อาจารย์
  กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

  พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 543


  พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ ด้านการพยาบาล ประเภทวิชาการ งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช

  พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551


  พยาบาลวิชาชีพ 6 (ด้านการพยาบาล) งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช

  พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549


  พยาบาลวิชาชีพ 5 งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช

  พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2547


  พยาบาลวิชาชีพ 4 งานหอผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช

  พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544


  พยาบาลวิชาชีพ 3 งานหอผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช

  พ.ศ. 2542


  พยาบาลเทคนิค 2 งานหอผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช