Show All PDF Close modal

มุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน

ชื่อ ดร.ภาวดี เหมทานนท์
ตำแหน่ง หัวหน้า งานวิจัยและผลงานวิชาการ
อีเมล pawadee@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0 7544 6391 ต่อ 421

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน


  กลุ่มวิชาการ ประเภทวิชาการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

  พ.ศ. 2551


  พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

  พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551


  พยาบาลวิชาชีพ 6 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

  พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2549


  พยาบาลวิชาชีพ 5 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

  พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2542


  พยาบาลวิชาชีพ 4 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

  พ.ศ. 2540


  พยาบาล 4 ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 1.5 ขั้น

  พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2541


  พยาบาล 4 ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 1 ขั้น

  พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540


  พยาบาล 4 ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

  พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539


  พยาบาล 3 ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์