Show All PDF Close modal

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

ชื่อ อาจารย์อุษา จันทร์แย้ม
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
อีเมล usa@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 851

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน


  พยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

  พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551


  บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก

  พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 543


  พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์
  อาจารย์
  ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช