Show All PDF Close modal

ทำทุกวันให้มีความสุข

ชื่อ อาจารย์จันทิมา ช่วยชุม
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อีเมล chanthima@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0 7544 6391 ต่อ 831

ความเชี่ยวชาญ


  •    การพยาบาลทางระบบประสาท

       การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ