Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ชื่อ ดร.เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช
ตำแหน่ง หัวหน้า งานยุทธศาสตร์และควบคุมคุณภาพ
อีเมล benjawant@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 423

ความเชี่ยวชาญ


 •    การปรับพฤติกรรม

     การปรับพฤติกรรม

     การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS PC

     การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS PC

     จิตวิทยา

     จิตวิทยา