Show All PDF Close modal

หมั่นยิ้มเข้าไว้ หลายสิ่งอย่างอาจไม่เป็นดั่งใจ Positive thinking

ชื่อ นายกฤษฎา เวชภักดิ์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติ กลุ่มพัฒนานักศึกษา
อีเมล kritsadaw@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 913

ประวัติการศึกษา


  • ปริญญาตรี:  การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

        มหาวิทยาลัยทักษิณ

        สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2549