Show All PDF Close modal

ทำปัจจุบันให้ดี

ชื่อ ดร.รัถยานภิศ รัชตะวรรณ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
อีเมล rphalasuek@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 911

รางวัล นวัตกรรม และสิทธิบัตร


 • พ.ศ. 2562

     รางวัลพยาบาลดีเด่น วันพยาบาลแห่งชาติ
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

  พ.ศ. 2561

     เกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นตามพันธกิจของวิทยาลัย ด้านวิจัย
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

  พ.ศ. 2559

     อาจารย์ผู้สอนดีเด่น ด้านวิจัย
     เครือข่าย SC-Net

  พ.ศ. 2558

     เกียรติบัตรอาจารย์สอนภาคสนามปฏิบัติดีเด่น
     มูลนิธิเพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช